utilitati

Localizator Utilitati Ultra Standard, sistem cu transmitator 5W - Leica-6011143
Localizator Utilitati Ultra Standard, sistem cu transmitator 12W - Leica-6011142
Localizator Utilitati Ultra Advanced, sistem cu transmitator 12W - Leica-6011141
Scaner de beton,zidarie,structuri IDS C-Thrue - Leica-868510
Scanner de detectie utilitati subterane DSX Leica-6015140